Merkeplassering på speiderskjorta

Her er en oversikt over hvor merkene skal sitte på speiderskjorta.

Merkeplassering

 • Forbundsmerket NSF – Venstre skjorte lomme, midt på lommefolden
 • Enhetsmarkering – På speiderskjerfet med det innbroderte kompasset i bunnen
 • WAGGGS – Verdensmerke for jenter. Venstre overarm på skjorten
 • WOSM – Verdensmerke for gutter. Venstre overarm på skjorten
 • Gruppebånd – Over høyre lomme på skjorten, rett over lommeklaffen
 • Kretsmerke – Over høyre lommeklaff på skjorten
 • Korpsmerke – Høyre skjortelomme, midt på lommefolden
 • Norges – merke – Over gruppebåndet
 • Deltagermerke – Kan brukes spesielle deltagermerker for bl.a. landsleirer osv. Kan brukes inntil ett år. Venstre arm under verdensmerket
 • Patruljemerker (flokk og tropp) – Med spissen ned, over venstre skjortelomme
 • Utfordringen – Rett over venstre brystlomme
 • Jeg er beredt – under forbundsmerket, på venstre skjortelomme, midt på lommefolden
 • Programmerker – På høyre overarm. Merkene syes på slik at de former en omvendt ”V”
 • Speidersjefens topputmerkelse – Plasseres på høyre overarm inne i formasjonen til programmerkene
 • Fordypningsmerkene – Inntil 6 merker og ”6 merkers” merket på
  høyre overarm, parvis, under programmerkene med avstand mellom merkene
 • Prosjektmerker – På høyre arm, fortløpende sammen med fordypningsmerkene
 • Merkesnorer – Bæres rundt høyre arm på speiderskjorten
 • Patruljeførerstriper/assistentstriper – Patruljeførerstripene parallelt med lommefolden, midt på feltene, assistentstripen på høyre side av lommefolden. Stripene plasseres slik at spissen på hakene står nedover
 • Peffkursmerke – Plasseres over venstre brystlomme over utfordringen og til høyre for eventuelt sjøspeidermerke og patruljemerke
 • Roverklaffer – På skulderklaffene på skjorten
 • Lederfunksjon – Under forbundsmerket.
  Et vannrett bånd tvers over midtfolden av lommen med følgende farger:
  1. Assistent i enhet: Rød med grenmarkering på skjerfet.
  2. Leder i enhet: Grønt med grenmarkering på skjerfet.
  3. Gruppestyret: Hvit
  4. Gruppeleder: Hvit med grønn midtstripe
  5. Krets-/korpsstyre Fiolett
  6. Krets-/korpsleder: Fiolett med gul midtstripe
  7. Faste komiteer, sentrale NSF, forbundskontoret: Gul
  8. Speiderstyret: Gul med grønn midtstripe
  9. Speidersjef: Gul, grønn, rød
  Ledere for sjøspeidere kan på ”Devolden” bruke et 5 mm
  bredt gult bånd rundt hver av skulderklaffene
 • Kurs i grunntreningen – På høyre overarm under skuldersømmen. Har man gjennomført kursene, kan merkene alltid sitte på. Merkene sys på i riktig kursrekkefølge med TRINN1 øverst og TRINN3 nederst
 • Bronseknappen – Bæres av ledere som har gjennomført hele grunntreningen i NSF. Erstatter skjorteknappen på høyre lomme.
 • 10 års tjenestetegn for ledere – Rundt metallmerke med nål. Over venstre lomme.
 • Forbundets hederstegn – Ordensbåndet bæres over venstre brystlomme. Nålen bæres over høyre brystlomme
 • Sølvulven – Sølvungen bæres om halsen i et riflet silkebånd som er sammensatt av fargene grønt og blått. Ordensbåndet bæres over venstre brystlomme
 • Trekløverknappen – Erstatter skjorteknappen (eller bronseknappen) på høyre lomme
 • Vandrerstaven – Vandrestaven sys på lederstripen med stavens håndtak mot midten av skjorten

RETNINGSLINJER OM SPEIDERDRAKT (Jfr. NSFs lover § 4)
1. PRINSIPPER OM SPEIDERDRAKT
1.1 Hensikten med speiderdrakten er:
Identitet – speidere skal føle at de er del av en verdensomspennende barne- og ung-domsbevegelse/fellesskap.
Synlighet – speidere skal synes utad og innad.
Likhet – speidere skal behandles likt med tanke på økonomi og ressurser, men ikke som like individer intellektuelt og utviklingsmessig sett.
1.2 Speiderdrakt bør brukes når en eller flere enheter opptrer offentlig.
1.3 Bare medlemmer av Norges speiderforbund kan bære NSFs godkjente speiderdrakt.

2. SPEIDERDRAKTEN
2.1 Speiderdrakten består av:
– speiderskjerf med skjerfknute
– grå speiderskjorte med distinksjoner
Speiderskjorten selges gjennom forbundets offisielle salgskanaler.
2.2 Kolleksjon BLÅ er offisielt plagg i tillegg til speiderskjorten. Plaggene kan brukes i tillegg til speiderskjorten og kan ha trykk med gruppenavn på venstre side. Det skal ikke sys på speidermerker på plaggene og de kan brukes sammen med speiderskjerfet i speider-sammenhenger.
2.3 Tilleggseffekt for sjøspeidere:
Sjøspeidere kan bruke «Devolden» som jakke. Forbundsmerket festes til venstre lomme. Merket for sjøspeiderne kan plasseres over venstre lomme. Sikkerhetsmerke, høyeste innen dekks- og maskinlinjen, bæres på høyre overarm.

Kilde: https://speiding.no/medlem/medlemsinformasjon/ofte-stilte-sporsmal/ofte-stilte-sporsmal#hvor-skal-jeg-feste-merkene?-245